Geluidsabsorptie

Organic is een geluidsabsorberend materiaal: geluidgolven dringen door in de open houtvezelstructuur en worden hierin voor het grootste deel geabsorbeerd. Een speciale verflaag zorgt ervoor dat de structuur ook aan de zichtzijde open blijft voor geluid. De mate van geluidabsorptie hangt verder af van de vezellengte (1 of 2 mm), de dikte van de plaat en eventuele minerale wol of luchtspouw achter de plaat. Hierbij speelt de toonhoogte of frequentie van het geluid een rol. Hoge tonen worden goed geabsorbeerd mits de afwerking voldoende open is, de platen mogen dus niet zomaar overgeschilderd worden. Om ook de lagere tonen te absorberen, is een dikker pakketopbouw nodig waarbij Organic voorzien wordt van minerale wol aan de achterzijde en/of is aangebracht op een luchtspouw.

Geluidsabsorptie
Wand Organic

Wand en Plafond

Het voordeel van Organic geluidabsorberende panelen is dat toepassing op zowel plafonds als wanden mogelijk is. Volledig doorgaande oppervlakken kunnen bekleed worden of er kunnen vrijhangende eilanden of vakken gevormd worden. Specifiek is geluidabsorptie op wanden nodig wanneer geluidabsorptie op plafonds maar beperkt mogelijk is of om hinderlijke reflecties tussen parallelle wanden te verminderen.

Geluidabsorptiecoëfficiënt en frequentie

Geluidabsorptie wordt uitgedrukt in een coëfficiënt met een minimum van 0 en een maximum van 1. Verder is de geluidabsorptiecoëfficiënt afhankelijke van frequentie, en wordt vaak gepresenteerd in de zes octaafbanden van 125, 250, 500, 1000, 2000 en 4000 Hz. Dit frequentiebereik bevat vrijwel alle toonhoogtes die in een menselijk stem zitten, waarbij de klinkers de meeste energie hebben bij 125 en 250 Hz (de ‘bromtoon’) en medeklinkers meer energie hebben in de hogere frequentiebanden 500 t/m 4000 Hz (de ‘s’ en de ‘t’ bijvoorbeeld). De keuze voor geluidabsorptie bij bepaalde frequenties is afhankelijk van de toepassing en eventueel andere aanwezige geluidabsorberende materialen in de ruimte.

Akoestische waardes

In onderstaande tabellen is de geluidabsorptiecoëfficiënt voor verschillende opbouwen weergegeven voor de frequentiebanden 125 t/m 4000 Hz, afgerond op 0,05. Verder zijn er waardes weergegeven die op specifieke wijze gewogen zijn over een deel van het frequentiebereik: αw (250-4000 Hz), NRC (250-2000 Hz) en SAA (250-2000 Hz).

Panel type 125 250 500 1000 2000 4000 α W NRC SAA Report number
Mounted directly to concrete  
Organic 25 0.10 0.20 0.30 0.55 0.85 0.70 0.40 0.50 0.44 AC15-26055621
Organic 35 0.10 0.25 0.45 0.80 0.90 0.85 0.50 0.60 0.56 AC15-26055621
Organic Twin 25 0.10 0.35 0.70 0.95 1.00 1.00 0.65 0.75 0.70 AC15-26055621
Organic Twin 35 0.15 0.55 0.90 1.00 1.00 1.00 0.85 0.85 0.80 AC15-26055621
Organic Twin 50 0.20 0.65 1.00 1.00 1.00 0.90 0.95 0.95 0.86 AC15-26055621
Organic Mineral 50 0.20 0.55 1.10 1.00 0.90 1.00 0.85 0.90 0.83 AC15-26055621
Organic Mineral 50 Authentic 0.10 0.60 1.00 0.85 0.75 0.95 0.80 0.80 0.76 AC15-26055621
Organic Mineral 75 0.35 0.90 1.00 1.00 0.90 0.95 1.00 1.00 0.91 AC15-26055621
Organic Mineral 75 Authentic 0.35 1.00 1.00 0.85 0.80 0.90 0.85 0.90 0.85 AC15-26055621
Organic Mineral 100 0.45 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 AC15-26055621
Organic Mineral 100 Authentic 0.60 1.00 1.00 0.85 0.80 0.95 0.85 0.95 0.85 AC15-26055621
Plenum 50 mm  
Organic Twin 25 0.25 0.60 0.70 0.90 1.00 1.00 0.80 0.80 0.74 AC15-26055621
Organic Twin 25 Authentic 0.25 0.60 0.75 0.85 0.95 0.90 0.80 0.80 0.72 AC15-26055621
Organic Twin 35 0.25 0.70 0.90 1.00 1.00 1.00 0.95 0.90 0.84 AC15-26055621
Organic Twin 35 Authentic 0.30 0.65 0.80 0.95 0.95 0.85 0.85 0.85 0.78 AC15-26055621
Organic Mineral 50 0.30 0.80 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 0.91 AC15-26055621
Plenum 200 mm  
Organic 15 0.20 0.45 0.35 0.50 0.60 0.60 0.50 0.50 0.43 AC15-26055621
Organic 25 0.25 0.55 0.55 0.50 0.65 0.80 0.55 0.60 0.52 AC15-26055621
Organic 25 Authentic 0.25 0.60 0.55 0.45 0.60 0.80 0.55 0.55 0.50 AC15-26055621
Organic 35 0.30 0.65 0.60 0.55 0.75 0.90 0.60 0.65 0.58 AC15-26055621
Organic 35 Authentic 0.40 0.70 0.60 0.55 0.80 0.90 0.60 0.70 0.62 AC15-26055621
Organic Twin 25 0.35 0.45 0.65 0.95 1.00 1.00 0.70 0.80 0.72 AC15-26055621
Organic Twin 25 Authentic 0.45 0.60 0.70 0.70 0.95 0.95 0.80 0.80 0.70 AC15-26055621
Organic Twin 35 0.45 0.65 0.85 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90 0.82 AC15-26055621
Organic Twin 35 Authentic 0.40 0.55 0.80 0.95 1.00 0.90 0.80 0.80 0.76 AC15-26055621
Organic Twin 50 0.40 0.70 0.95 1.05 1.00 0.95 0.95 0.90 0.85 AC15-26055621
Plenum 200 mm + 60 mm Glass wool insulation  
Organic 25 0.60 1.00 1.00 0.95 0.85 1.00 0.95 0.96 0.88 AC15-26055621
Organic 25 Authentic 0.60 0.90 0.95 0.85 0.75 0.95 0.85 0.90 0.80 AC15-26055621
Organic 35 0.60 1.00 1.00 0.95 0.95 1.00 0.95 1.00 0.91 AC15-26055621
Organic 35 Authentic 0.70 0.85 0.80 0.75 0.90 1.00 0.80 0.85 0.76 AC15-26055621

Geluidsisolatie

Wilt u juist geluidsoverlast verminderen tussen twee ruimtes of van geluid van buiten? Voor toepassingen waarbij geluidisolatieverbetering nodig is verwijzen we graag naar de website van Heraklith.

Naar Heraklith

Thuis
Met harde afwerkmaterialen zoals stucwerk, glas en laminaat, en een inrichting zonder gestoffeerde meubels of gordijnen kan een kamer in huis erg galmen. Men heeft de neiging om hard te gaan praten om de slechte akoestiek en stoorgeluiden te ‘overstemmen’ wat vermoeiend is. Het aanbrengen van Organic geluidabsorberende panelen zal de galm in de kamer verminderen en meer rust brengen.

Onderwijs
In klaslokalen en andere schoolruimtes zoals kantines en gangen is het van belang om elkaar goed te kunnen verstaan en rumoer te beperken. Het deels geluidabsorberend maken van de ruimte zorgt ervoor dat de spraakverstaanbaarheid verbetert en stoorgeluid vermindert. Een uitgekiend ontwerp van oppervlakken met Organic geluidabsorberende panelen en geluidreflecterende oppervlakken zorgt voor een optimale balans tussen verstaanbaarheid, rust maar ook levendigheid.

Zorg
Rust en goede communicatie is essentieel in zorggebouwen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. Sterk galmende ruimtes worden voorkomen door toepassing van Organic geluidabsorberende panelen. Zo is de zorgprofessional goed te verstaan en wordt ‘lawaai’ beperkt en privacy verbetert. Extra aandacht is nodig voor ruimtes waarin ouderen verblijven die een slechter gehoor hebben en een zeer gedempte akoestiek nodig hebben.

Zakelijk
In werkruimtes dient de akoestiek bij te dragen aan zowel communicatie als concentratie van medewerkers. Een goed geluidabsorberend plafond is de beste basis voor een goede akoestiek, eventueel aangevuld met geluidabsorptie op wanden; beiden zijn mogelijk met Organic geluidabsorberende panelen. Om verspreiding van geluid in open kantoorruimten te beperken zullen ook geluidschermen nodig zijn.

Vrije tijd
In ruimtes waar veel mensen samenkomen zoals restaurants en bars is het snel rumoerig. Organic geluidabsorberende panelen worden toegepast zowel op plafonds als wanden. Hoe meer ‘mensen per kubieke meter’ des te meer ‘vierkante meter geluidabsorptie’ is er nodig om het rumoer te beperken en een goede verstaanbaarheid te houden.

Sport
Bij sportfaciliteiten is een goede akoestiek nodig om teamleden en instructeurs goed te kunnen verstaan en lawaai te beperken. Organic geluidabsorberende panelen kunnen in sporthallen gebruikt worden om de galm te reduceren. Hierbij is een verdeling van geluidabsorptie over plafond en (lage) wanddelen nodig.

WIL JIJ DE AKOESTIEK IN EEN RUIMTE VERBETEREN MET ORGANIC?

ONZE ADVISEURS HELPEN JE GRAAG VERDER

Maak een afspraak