Disclaimer

De informatie op deze website (www.organic.design) is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en kan daarmee niet worden beschouwd als een advies of een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

Hoewel Knauf Insulation de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Knauf Insulation niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of nauwkeurig is. Knauf Insulation aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Knauf Insulation sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarvan op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Knauf Insulation gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Knauf Insulation aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Knauf Insulation behoudt zich de auteursrechten voor met betrekking tot alle uitingen op deze website, zowel voor wat betreft het ontwerp, illustraties en teksten, als voor wat betreft de scripts die o.a. voor het maken van berekeningen, het aanvragen of downloaden van informatie worden gebruikt. Het is niet toegestaan om informatie op deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Knauf Insulation. Het is wel toegestaan om de informatie op deze website te gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.