Design Hannes

Wanneer gebruik je alpha en wanneer A?

De geluidsabsorberende houtwolpanelen van Organic worden op verschillende manieren aangebracht in ruimtes: direct op een harde constructie, in grote vlakken of als kleiner (wand)paneel. Dit als dicht verlaagd plafond of als zwevend plafondeiland. Het combineren van plafond- en wandabsorptie is een goede strategie. Je haalt hiermee in alle richtingen reflecties weg (in het volgende artikel vertellen we je hier meer over).

Geluidsabsorptie voor wanden & plafonds

Dit artikel gaat over de definitie van geluidabsorptie. Deze verschilt niet voor wanden of plafonds. De manier waarop de geluidabsorptie eigenschap van een constructie gepresenteerd hangt af van de toepassing. Het is nuttig om de geluidabsorptie te kennen “per m2” en soms “per object”. In het eerste geval is dit de waarde “alpha of α” en in het tweede geval de “gelijkwaardige geluidabsorptie of A”. Bepaal de totale geluidabsorptie (ook “A” genaamd):

  • Vermenigvuldigen van het oppervlak met alpha
  • Vermenigvuldigen van het aantal objecten met de A per object

Oppervlaktes groter dan 1 m2?

Wanneer een paneel of object groter is dan 1 m2, is de A groter dan de alpha.

Voorbeeld 1:
Materiaal met alpha = 0,5 heeft bij 2 m2 een A van 2 x 0,5 = 1,0. Verwarring ontstaat omdat het de prestatie hoger lijkt door het hogere getal. Dit maakt het vergelijken van verschillende producten bij het gebruik van A ingewikkeld. Toch is het soms nuttig om de A per object te beschouwen. Wanneer het losse wand- of plafondpanelen of plafondeilanden betreft wordt de geluidsabsorberende werking niet alleen bepaald door het oppervlaktemateriaal, maar ook door de randaansluiting en de afmetingen van het materiaaloppervlak ten opzichte van de rand.

Alpha voorbeeld

Voorbeeld 2:

Een vrij hangend plafondelement zonder randafdichting. Het geluid bereikt zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde het paneel. Dit verhoogt de geluidsabsorberende werking voor hogere frequenties met korte golflengtes. Deze worden ook aan de bovenkant van het plafondelement geabsorbeerd via reflecties tegen het harde plafond. Dat betekent niet dat de totale geluidabsorptie verdubbelt maar hij is wel hoger. Voor lage frequenties geldt het tegenovergestelde; bij lage frequenties is de geluidabsorptie van een vrij hangend plafondelement lager dan bij een gesloten plafond. Dit komt omdat lage frequenties met grote golflengtes deels om het element heen bewegen en het paneel niet “zien”.

Een geluidgolf van 100 Hz heeft immers een golflengte van 3,4 meter!

A voorbeeld

Het belang van de geluidsabsorptie definitie

Het is van belang om de definitie voor geluidabsorptie te kiezen die past bij de gekozen toepassing. In laboratoria worden materialen getest als een gesloten vlak of op een luchtspouw. In meeste gevallen met een gesloten rand zoals voorgeschreven in ISO 354. Het resultaat wordt dan gepresenteerd als “alpha”, de geluidabsorptiecoëfficiënt per m2. Materialen kunnen ook als losse panelen/eiland op een spouw zonder rand of rechtop staand paneel getest worden. In deze gevallen wordt zowel “alpha” als “A per object” apart gepresenteerd in het rapport.

Kijk altijd naar welk oppervlak gebruikt is voor de berekening van “alpha”. Het oppervlak van enkel de losse panelen zelf (enkel of dubbelzijdig) óf het totaaloppervlak van de opstelling met daarin de eventuele ruimte tussen de panelen. Voor je het weet vergelijk je appels met peren!

In ons volgende artikel bespreken we de akoestische informatie over horizontale geluidsvelden door wandpanelen.