Privacy Policy

GDPR

Verklaring privacybeleid en bescherming persoonsgegevens

Via deze website wordt ons huidige productassortiment weergegeven, kun je een account aanmaken of kun je contact opnemen om bijvoorbeeld meer informatie over onze producten te krijgen. Je kunt je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief zodat we je op de hoogte kunnen gehouden van alle actualiteiten rond onze producten en onze dienstverlening.

De bescherming van persoonsgegevens staat bij Knauf Insulation hoog in het vaandel. Via deze privacyverklaring informeren wij je over ons privacybeleid en over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en beschermen. De verwerking gebeurt in overeenstemming met de huidige privacywetgeving en de (toekomstige) Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen niet van dit privacybeleid afwijken, tenzij je ons daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft. Binnen deze website verzamelen we alleen gegevens voor zover dit technisch noodzakelijk is. Deze gegevens worden onder geen beding doorverkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Verwerking van gebruik-georiënteerde data

Als je op onze website komt, dan wordt de volgende algemene technische informatie automatisch vastgelegd: type web browser, operating system, domeinnaam van je internet service provider en wat soortgelijke informatie. Op basis van deze informatie kunnen we geen enkele conclusie trekken ten aanzien van jou als persoon. Je kunt het verzamelen en de opslag van deze gegevens tegenhouden.

Verwerking van persoonsgegevens

Als je bijvoorbeeld gevraagd wordt om persoonsgegevens in te vullen op ons contactformulier zoals naam, email en telefoonnummer, dan is dit gebonden aan wet- en regelgeving. We mogen deze informatie alleen gebruiken met jouw persoonlijke toestemming vooraf. In deze context zullen we deze informatie alleen opslaan om te kunnen reageren op je vragen of opmerkingen. De data wordt nooit of te nimmer overdragen. Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van jouw persoonsgegevens door een verzoek te mailen [email protected].

Gebruik van plugins

Facebook

Onze website gebruikt de social share-functie ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook.com dat in beheer is bij Facebook Inc., Palo Alto, VS ("Facebook"). Deze plug-ins herken je aan het Facebook-logo.

Als je onze website bezoekt, dan worden deze in eerste instantie gedeactiveerd. De plug-ins worden alleen geactiveerd wanneer je op de knop drukt. Bij deze activering wordt een link naar Facebook gemaakt en geef je toestemming om je gegevens naar Facebook te verzenden. Als je bent aangemeld bij Facebook, dan kan Facebook dit bezoek aan jouw account koppelen. Als je op de betreffende knop drukt, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks door je browser naar Facebook verzonden en binnen Facebook verwerkt.

Voor informatie over de omvang en het doel van gegevensverzameling, de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de rechten en de instellingen die je kunt configureren om je privacy te beschermen, verwijzen we je graag naar het Facebook-privacy statement .

Als je niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over jou verzamelt, dan moet je je bij Facebook afmelden voordat je onze site bezoekt.

YouTube

Onze website maakt gebruik van het YouTube-videoplatform, dat wordt beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS. YouTube is een platform waarmee het mogelijk is om audio- en videobestanden af te spelen.

Wanneer je een pagina op onze website opent, dan brengt de geïntegreerde YouTube-speler een verbinding met YouTube tot stand om de technische overdracht van het video- of audiobestand te garanderen. Als deze verbinding met YouTube in stand wordt gebracht, dan worden de gegevens overgedragen naar YouTube.

Voor informatie over de omvang en het doel van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YoutTube, evenals de rechten en de instellingen die je kunt configureren om je privacy te beschermen, verwijzen we je graag naar het YouTube Privacy Statement.

Hubspot

Op sommige webpagina's gebruiken we functionaliteiten van HubSpot, Inc. HubSpot, Inc. gebruikt cookies om de website te analyseren. De rechtsbasis voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is Art. 6 (1) (f) GDPR. De verzamelde gegevens worden op servers opgeslagen, die zich normaal gesproken in de Verenigde Staten bevinden. Voor dat doel dient HubSpot, Inc. zich te houden aan de EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

HubSpot, Inc. analyseert webgebruik om hier vervolgens rapportages over te kunnen maken naar de website beheerder. Knauf Insulation gebruikt data van HubSpot, Inc. over webgebruik om verbeteringen door te kunnen voeren (gebruiksvriendelijkheid, aanvragen verwerken) op basis van statistiek. Gebruikers kunnen de opslag van cookies verhinderen in hun browser settings. Dit kan echter gevolgen hebben voor de functionaliteit van de website.
Knauf Insulation gebruikt andere diensten die geleverd worden door HubSpot, Inc., zoals het versturen van nieuwsbrieven, de integratie van contactformulieren, inschrijving op blogs en nieuwsbrieven etc. De volgende persoonsgegevens worden voor dat doel tenminste verzameld: naam, email adres, telefoonnummer.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar deze leverancier: HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA, en online via https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

Hotjar

Onze website gebruikt Hotjar. Met Hotjar kunnen we klantinteracties tijdens het browsen op onze website monitoren. Hotjar helpt ons om een betere ervaring en service aan onze webgebruikers te bieden en helpt ons bij het diagnosticeren van technische problemen en het analyseren van gebruikstrends. Het belangrijkste is dat door de diensten van Hotjar de functionaliteit van de Hotjar Enabled-site kan worden verbeterd, waardoor ze gebruikersvriendelijker, waardevoller en eenvoudiger te gebruiken voor eindgebruikers worden.

Je kunt ervoor zorgen dat Hotjar jouw informatie niet kan verzamelen wanneer je een Hotjar Enabled-site bezoekt door de Opt-out-pagina te selecteren en op 'Hotjar uitschakelen' te klikken of schakel in je browser de optie 'Niet bijhouden' (DNT) in. Neem voor meer informatie contact op met Hotjar Ltd op +1 (855) 464-6788 of per e-mail op [email protected].

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en waarmee jouw gebruik van een website kan worden geanalyseerd. De informatie over jouw gebruik van deze website (inclusief je IP-adres) die door de cookie wordt verzameld, wordt naar een Google-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is ingeschakeld op deze website, wordt je IP-adres eerder afgekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Google zal deze informatie namens de exploitant van deze website gebruiken om jouw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en hen andere diensten aan te bieden met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik. Het IP-adres dat door je browser wordt overgedragen tijdens het gebruik van Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden bewaard.

Google Analytics niet autoriseren


Je kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in je browsersoftware te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als je dit doet, je wellicht niet meer van alle functies van deze website gebruik kunt maken. Verder kun je voorkomen dat gegevens worden verzameld door de cookie en op basis van uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de browser-plug-in te downloaden en te installeren. Algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming vindt u hier. We willen u erop wijzen dat deze website Google Analytics heeft uitgebreid met de code "_anonymizeIp ()" om te zorgen voor een anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering).

Je kunt cookies naar wens inschakelen, uitschakelen en / of verwijderen. Je kunt alle cookies verwijderen die al op je apparaat staan ​​en je kunt voor de meeste browsers instellen om te voorkomen dat er cookies worden geplaatst.

Je kunt je eenvoudig afmelden en voorkomen dat jouw gegevens door Google Analytics worden gebruikt. Dit kun je doen door de opt-outbrowser voor Google Analytics te installeren. Als alternatief kun je altijd de overeenkomstige instellingen in je browsersoftware aanpassen om het gebruik van Google Analytics-cookies te voorkomen.

Jouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de hiervoor omschreven doeleinden. Ten aanzien van deze verwerking kun je de volgende rechten uitoefenen, door je verzoek hiertoe te richten aan [email protected], of door je verzoek te verzenden via het contactformulier op onze website:

  • recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens, en het recht op inzage van je persoonsgegevens zoals deze door ons worden verwerkt.
  • recht om de bij ons beschikbare persoonsgegevens te corrigeren of – indien de gegevens onvolledig zijn – deze aan te vullen, rekening houdende met het doeleinde van de verwerking.
  • recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld.
  • recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, indien a) je persoonsgegevens niet juist zijn, b) de verwerking onrechtmatig is, c) je jouw persoonsgegevens nodig hebt ten behoeve van een rechtsvordering of d) je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er een belangenafweging loopt.
  • recht op gegevensoverdraagbaarheid, om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een elektronisch bestand te verkrijgen, en om deze (eventueel door ons, indien dit technisch mogelijk is) aan een ander over te dragen.
  • recht op bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens wegens met jouw specifieke situatie verband houdende redenen. Je hebt daarnaast het recht op bezwaar tegen verwerking ten behoeve van aan jou gerichte marketing.

Na ontvangst van je verzoek, zullen wij je via e-mail zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen één maand, informeren of aan dit verzoek zal worden voldaan. Indien je verzoek wordt geweigerd, zullen wij de redenen hiervoor schriftelijk (per e-mail) mededelen.

Indien je verzoek wordt afgewezen, zullen wij de redenen voor deze afwijzing schriftelijk (per e-mail) aan je mededelen. Indien je bezwaar hebt tegen deze afwijzing, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of een verzoekschriftprocedure starten bij de rechter.

Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking, kun je daarnaast te allen tijde je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Wij zullen dan de verwerking die is gebaseerd op jouw toestemming staken. Dit laat echter de verwerking op basis van de toestemming vóór deze intrekking, onverlet.

Contact

The authority responsible for the processing of personal data in the context of this website is Knauf Insulation SPRL, Rue de Maestricht 95, Visé.

Wij vinden jouw vertrouwen belangrijk. Dus heb je nog vragen na het lezen, van deze privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op via onze data protection officer:

Carly Rietbergen
Dakota 7
5126 RL Gilze
Nederland
[email protected]

Wijziging privacy statement

Wij kunnen op elk moment ons privacybeleid wijzigen, en zullen deze wijzigingen en ons meest recente privacy statement op onze website www.knaufinsulation.nl publiceren. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat gold ten tijde van het verzamelen van deze persoonsgegevens.